บทความโลจิสติกส์

- สำหรับวิธีการจัดส่ง

ขอบเขตของการกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย

- เกี่ยวกับเวลาการส่งมอบ

สั่งซื้อสินค้าหลังจากความสำเร็จเราก็จะเป็นไปตามลำดับการกระจาย , การกระจายเป็นระยะเวลาประมาณ 3 วันมักจะมาถึงในเวลาประมาณ 7 วัน

- วิธีการการคืนสินค้า

คุณภาพ 1 เนื่องจากสาเหตุการคืนสินค้า : จนถึงวันที่ได้รับสินค้า 7 วันกับศูนย์บริการหลังการขาย [email protected] ส่งอีเมลถึงลูกค้าจะได้รับหลังจากที่ส่ง 1-3 วันได้รับการยอมรับการร้องขอของคุณและการคืนสินค้าที่ผลิตที่ค่าใช้จ่ายของเรา

2 เพราะคุณภาพไม่ใช่เหตุผลที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสองครั้งขายภายใต้เงื่อนไขการคืนสินค้าที่อ้างถึงข้างต้น